Alle kernen van je ziel verbonden

met hemelen en paradijzen

Laten duiven en adelaars

aan de horizon verrijzen

Stuur ze je hartenwensen

Deel levenslessen en tijdlijnen

Eieren die de tijd omlijsten

Het binnenste verrijken

Uitgroeien tot zielsgeluk

Blijf verliefd op het leven

 

laat je aanraken

door haar kleuren en magie

Geschreven door:      Sjaak Kroes

voor 

Magical Egg

https://www.sjaakkroes.nl/